ผู้เขียน หัวข้อ: หนังสือแนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมห  (อ่าน 2 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พฤศจิกายน 09, 2018, 09:52:49 AM
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 24267
    • ดูรายละเอียด

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร


แนวข้อสอบภาค ก กรุงเทพมหานคร
- ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบด้านการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- สถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร
- บริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
- วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)
- นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
แนวข้อสอบภาค ข
- การปรับปรุงพันธุพืชและการขยายพันธุพืช และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- การปรับปรุงวิธีการผลิตพืชโดยใช้นวัตกรรมทางการเกษตร
- การใช้ปุย ฮอร์โมน การอารักขาพืช
- การปรับปรุงดินและนํ้าเพื่อการเกษตร
- การเก็บรักษาผลผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และธุรกิจการเกษตร
- การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลผลิต และแหล่งผลิตทางการเกษตร
- การส่งเสริม และเผยแพร่ด้านการเกษตร และเทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร
- การส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครและการสร้างระบบนิเวศป่าในเมือง
- การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร
- การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบสาธารณ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าดูยูทูบสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าดูเว็บที่  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร


 
 คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

Tags : แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร,โหลดแนวข้อสอบงานราชการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร