กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
อุตสาหกรรม เครื่องจักร / ความปลอดภัยโรงงาน
« กระทู้ล่าสุด โดย Posthizzt555 เมื่อ วันนี้ เวลา 08:36:40 PM »
เหตุเพราะปัจจุบันนี้งานอุตสาหกรรมทุกหมวดหมู่ล้วนจะต้องอาศัยเครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือ รวมถึงเครื่องทุ่นแรงที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจำนวนไม่ใช่น้อย แม้กระนั้นก็ยังพบอุบัติเหตุที่เกิดในโรงงานอุตสาหกรรม อยู่เป็นประจำ จากสถิติอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2550 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2552) การขยายตัวด้านเศรษฐกิจนำมาซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นมาย ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่สืบไปจากการทำงานดำเนินการในโรงงานอุตสาหกรรมมีเพิ่มขึ้นมากมายเรื่อยๆเพราะว่าระบบป้องกันตัวยังไม่ดีพอยังไม่ดีพอเพียง ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อประเทศชาติโดยส่วนร่วม โดยเหตุนี้ผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมจึงต้องรู้จักแนวทางปกป้องอันตรายอย่างถูกต้องและก็ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินงานให้เยอะขึ้น
1.ที่มาของการเกิดอุบัติภัยจากการเลี้ยงชีพอุตสาหกรรม สรุปได้ดังนี้
 1) การปฏิบัติในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย ดังเช่นว่า ชูหรือโยกย้ายของด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกจะต้อง เล่นหรือหยอกกันในขณะปฏิบัติงาน ขาดความรู้ความเข้าใจหรือความถนัดในการใช้เครื่องจักร ไม่กระทำตามกฎเกณฑ์หรือข้อห้าม
 2) สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย อย่างเช่น ที่ทำงานไม่สะอาด ขาดความเป็นระเบียบ พื้นลื่น กองวัสดุสูงเหลือเกินหรือกองไม่ถูกวิธี แสงสว่างน้อยเกินไป อุณหภูมิร้อนหรือเย็นเกินไป การถ่ายเทอากาศไม่ดี มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย มีเสียงดังเหลือเกิน
 3) ใช้วัสดุ ของใช้ เครื่องจักรไม่ถูกจำต้อง หรือวัสดุ เครื่องจักรชำรุดทรุดโทรมเสียหายซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 4) การใช้ยานพาหนะขนส่งผลผลิตหรือวัสดุต่างๆดังเช่น การฉุดเข็น ดึง ผลักสิ่งของให้เขยื้อนไป ตลอดจนการยก แบก หรือขนถ่าย อาจได้รับอันตรายกับผู้ปฏิบัติการได้ถ้าขาดความระแวดระวัง
 5) การใช้สารเคมีต่างๆหรือพิษอื่นๆถ้าหากใช้โดยขาดความระวังหรือขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกในการใช้อาจส่งผลให้สารเคมีหรือพิษสัมผัสกับผิวหนัง เข้าทางบาดแผล สูด เข้าตา หรือรับประทานเข้าไป จะมีผลให้ร่างกายได้รับพิษในระยะกระทันหันหรือบางทีอาจสะสมในร่างกายจนกระทั่งก่อให้เกิดอันตรายในคราวหลังได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.หลักเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยในการประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรม
 การสร้างความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุและก็การเจ็บจากการประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น จะต้องได้รับความร่วมแรงร่วมมือจากข้างต่างๆที่เกี่ยวเนื่องหมายถึงฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้านาย และฝ่ายลูกจ้าง โดยทั้งยัง 3 ข้าง มีบทบาทจำต้องปฏิบัติดังนี้
 1) ฝ่ายรัฐบาล รัฐบาลมีบทบาทบัญญัติกฎหมาย เป็นต้นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานซึ่งเรียบร้อยกฎข้อบังคับหรือมาตรการที่เมืองระบุขึ้น เพื่อนายละลูกจ้างยึดมั่นเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน เกี่ยวกับการใช้แรงงานทั่วไป การใช้แรงงานหญิง การใช้แรงงานเด็ก ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ผลประโยชน์ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน ยิ่งกว่านั้น รัฐบาลจำเป็นต้องจัดบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่พิจารณาดูแลสถานประกอบการให้กระทำตามข้อบังคับ พร้อมกับให้คำแนะนำชี้แนะด้านความปลอดภัยให้กับผู้ว่าจ้างและลูกจ้างด้วย
 2) ข้างผู้ประกอบธุรกิจหรือนายจ้าง มีบทบาทเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับลูกจ้างโดยปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 (1) ส่งเสริมสุขภาพที่ตัวบุคคล ได้แก่ ตรวจสุขภาพร่างกายพนักงานอย่างต่ำปีละ 1ครั้ง ให้การอบรมด้านสวัสดิการแก่หัวหน้าพนักงานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้รับรู้แนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยโดยเข้มงวดจัดผลประโยชน์ต่างๆอย่างพอเพียง ตัวอย่างเช่น มีน้ำสะอาดสำหรับดื่ม มีสุขาสุขาที่ถูกสุขลักษณะ จัดสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานที่เผชิญอันตราย หรือป่วย โดยจัดให้มีการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งการดูแลและรักษาพยาบาล มีเครื่องมือคุ้มครองอันตรายสำหรับพนักงาน ตัวอย่างเช่น หมวกคุ้มครองศีรษะ หน้ากาก ถุงมือ แว่น ควรจะให้มีการหยุดพักในตอนของการทำงาน ประมาณ 10-15 นาที แล้วก็ควรบำรุงแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพของผู้ใช้แรงงานให้มีสุขภาพอนามัยดี ทั้งทางด้านสมรรถภาพทางด้านร่างกายรวมทั้งทางด้านจิตอยู่เป็นประจำ
 (2) ควบคุมรวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน เช่น การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงงานให้ถูกสุขลักษณะ ตัวอย่างเช่น ในโรงงานไม่สมควรมีเสียงดังเกิน 80 เดซิเบล ควบคุมแสงสว่างให้สมควรพอเพียงกับสภาพงานนั้น ไม่มืดหรือมีแสงสว่างจ้ามากจนเกินไป ในโรงงานควรมีอุณหภูมิพอดีระหว่าง 21.9-29.4 องศาเซลเซียส จัดให้ระบายอากาศที่ดี อย่างเช่น ในกรณีที่มีฝุ่นผงเขม่าควัน หรือไอระเหยมาก ควรจะติดตั้งเครื่องดูดฝุ่น ต้องมีการตรวจดู ปรับปรุง รวมทั้งปกป้องสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ ดังเช่นว่า แก๊สพิษ น้ำเสีย หรือปรังปรุงภาวะอาคารให้แข็งแรงทนทาน และก็รักษาความสะอาดข้างในโรงงานอยู่เป็นประจำ
 (3) การบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือ เช่น ดูแลรักษาเครื่องจักรรวมทั้งเครื่องมือต่างๆให้อยู่ในภาวะที่ใช้งานเจริญตลอดระยะเวลา ไม่เก่าหรือทรุดโทรม อันอาจจะก่อให้ทำให้เป็นอันตรายได้ แล้วก็ต้องมีการต่อว่าดตั้งอุปกรณ์สร้างความปลอดภัยไว้ภายในโรงงาน อาทิเช่น เครื่องดับไฟ หรือเครื่องคุ้มครองป้องกันอันตรายต่างๆ
 3) ข้างลูกจ้าง ลูกจ้างมีบทบาทปกป้องดูแลตนเอง โดยควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
 (1) ดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ ถ้าหากป่วยหรือมีลักษณะผิดปกติควรจะรีบขอความเห็นหมอ
 (2) ดำเนินการด้วยความระวังปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
 (3) แต่งตัวให้สมควรรัดกุมและก็ใช้เครื่องคุ้มครองปกป้องอันตรายทุกครั้งในขณะปฏิบัติงาน
 (4) ไม่เย้าแหย่หรือเล่นกันในขณะดำเนินการ
 (5) ใช้เครื่องมือให้ถูกแนวทาง ถูกขนาด และก็ถูกกับงาน ระมัดระวังในการใช้สารเคมีต่าง ๆ
 (6) หลบหลีกการอยู่ใกล้เครื่องยนต์ที่กำลังทำงานอยู่
 (7) ถ้าหากเจอสภาพงานที่ไม่ปลอดภัยหรือวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ ของใช้ที่ไม่ปลอดภัยควรจะรีบแจ้งผู้ควบคุมงาน
การประสบอันตรายของลูกจ้างไม่ว่าจะมีต้นเหตุจากสาเหตุใดก็ตาม ย่อมทำให้เกิดผลเสียต่อตลอดตัวผู้รับจ้าง นายจ้าง ผู้รับจ้างที่ประสบอันตรายหรือป่วยจากการทำงานอาจได้รับความบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือถึงแก่กรรมรวมถึงมีผลกระทบไปถึงครอบครัว ส่วนนายจ้างก็จำต้องสูญเสียทั้งเงินทอง สินทรัพย์โดยเหตุนั้นความปลอดภัยสำหรับการทำงานก็เลยมิใช่หน้าที่ของนายจ้างหรือผู้รับจ้างเพียงแค่ฝ้ายข้างใดข้างหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายที่จะจำต้องช่วยเหลือกันควบคุม ปกป้อง ดูแล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับในการดำเนินการ
การผลิตความปลอดภัยในโรงงานต้องเริ่มที่การบริหารงาน โดยต้องมีการกำหนดหลักการ
เป้าหมายงานเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่การคุ้มครองป้องกันและลดอุบัติเหตุให้มีคุณภาพสูงสุด
1) วิธีการป้องกันอุบัติเหตุ การปฏิบัติการในการคุ้มครองปกป้องอุบัติเหตุนั้น แบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอนร่วมกัน คือ
1. ชี้ชัดที่อันตรายกรรมวิธีที่จะชี้ชัดถึงอันตรายนั้น สามารถทำได้ใน 3 หนทางด้วยกัน เป็น
1.1 อันตรายจากรอบๆสถานที่สำหรับทำงาน (Workplace) ภัยจากสถานที่ทำงาน
จัดประเภทได้ดังต่อไปนี้
- ความรกรุงรังและไม่มีระเบียบเรียบร้อยและก็ความสกปรก
- ทางเท้าแล้วก็ทางเข้า - ออก
- การจัดเก็บพัสดุภัณฑ์ต่างๆ
- พื้น และขอบมุมต่างๆ
- เครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ
- เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่จัดตั้งอยู่ในรอบๆงาน
- สารที่ติดไฟได้ง่ายแล้วก็ที่เป็นพิษ
- ระบบงานด้านการระบายอากาศที่ชำรุดเสียหาย
- สภาพการณ์ของหลังคา ฝาผนัง ส่วนประกอบ
1.2 อันตรายจากกรรมวิธีการทำงาน (Operation method)
- การใช้งานเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และก็วัสดุต่างๆที่เสีย
- การยกโยกย้ายอุปกรณ์
- การกระทำงานกับเครื่องจักรที่มีอุปกรณ์เครื่องกำบังไม่เหมาะสม
1.3 อันตรายจากตัวคนงาน (Worker)
- การขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
- การไม่กระทำตามกฎด้านความปลอดภัย
- การแต่งกายไม่เหมาะสม
- การกระทำธรรมดาที่ไม่เหมาะสม
- การไม่ใช้เครื่องใช้ไม้สอยป้องกันตัวส่วนตัว
2. ควบคุมอันตรายแล้วก็ความประพฤติปฏิบัติเมื่อมองเห็นและตระหนักถึงอันตรายของภัยต่างๆลำดับต่อไป ที่จะจะต้องปฏิบัติ คือ หาทางควบคุม ลดอันตรายให้หมดหรือลดลง โดยการทำงานต่างๆที่เป็นไปได้ดังนี้
2.1 กำจัด (Eliminate) แม้เป็นไปได้ให้ขจัดอันตรายอันเป็น แหล่งต้นตอของที่มีอันตรายที่เกิดขึ้น
2.2 คุม (Guard) หากไม่สามารถกำจัดอันตรายได้ ให้ดำเนินการ คุมระดับความร้ายแรงของอันตรายให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด ด้วยมาตรการด้านกายภาพต่างๆอาทิเช่น สร้างเครื่องกำบัง การใช้เครื่องใช้ไม้สอยป้องกันภัยเฉพาะบุคคลด้วยแนวทางอื่นๆ
2.3 แนะนำ (Warn) ถ้าเกิดอันตรายมีเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมของคนงานซึ่งเราไม่สามารถจะขจัดหรือคุมได้ด้วยมาตรการด้านกายภาพต่างๆจำเป็นจะต้อง ต้องปฏิบัติงานด้วยมาตรการทางด้านจิตวิทยาต่างๆซึ่งรวมถึงการออกกฎที่ต้องปฏิบัติตาม คำสั่ง การตักเตือนแล้วก็การชักชวนด้วยแนวทางต่างๆ
2.4 รายงาน (Report) ขั้นตอนที่สำคัญสำหรับเพื่อการควบคุมอันตรายเป็นการรายงาน กล่าวคือ จะต้องมีระบบการรายงานที่ดี เพื่อรายงานอันตรายต่างๆที่บ่งชัดออกมา หรือสิ่งที่คิดว่าก่อให้เกิดอันตรายให้ผู้ที่อยู่ในฐานะและความรับผิดชอบสูงมากขึ้นไป ให้ทราบเพื่อการกระทำ ที่เหมาะสมถัดไป
3. การป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นมาอีกสิ่งที่ควรจะจะต้องกระทำ เป็น
1. พินิจพิจารณา (Analysis) ให้มีการวิเคราะห์ค้นหาปัจจัยทั้งหลายและก็วิธีการป้องกัน
2. ปฏิบัติงานให้รอบๆสถานที่ทำงานไม่เป็นอันตราย แม้ผลการวิเคราะห์ แปลว่าอันตรายมีต้นเหตุมาจากรอบๆสถานที่ทำงาน
3. ทำงานให้มีวิธีการดำเนินงานที่ปลอดภัยถ้าเกิดมีการชี้ชัดออกมาว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องมาจากการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
4. ให้มีการฝึกหัดพนักงานให้มีวิธีการดำเนินการที่ถูกวิธี รวมทั้งโดยสำนึกแห่งความปลอดภัย
4. การติดตามผล (Follow up) สิ่งต่างๆที่เป็นคำแนะนำไม่ว่าจะเกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากขั้น 2 หรือ 3 ควรมีการต่อว่าดตามผลแต่ละขั้นตอนกระทั่งการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย รวมทั้งจะต้องติดตามผลว่าดีขึ้นมากมายน้อยเพียงใดประมวลผลแล้วก็บางทีก็อาจจะต้องมีความเคลื่อนไหวอีก เพื่อผลที่ดีมากยิ่งกว่า
2) สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความปลอดภัย การวางผังโรงงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อความปลอดภัยของคนงาน เนื่องจากเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สมควรสำหรับในการปฏิบัติ และสภาพแวดล้อมนั้นจะมีข้อแม้ต่างๆตัวอย่างเช่น ด้านกายภาพ เป็นต้นว่า อุณหภูมิ แสงไฟ เสียง อื่นๆอีกมากมาย ทางเคมี อาทิเช่น ควันพิษ ปฏิกิริยาทางเคมีในกรรมวิธีการผลิต อื่นๆอีกมากมาย ทางเขตสุขาภิบาล อย่างเช่น ความสะอาด ฯลฯ และ ทางด้านจิตใจ ดังเช่น ดำเนินงานรีบเบื่อเบื่อหน่าย ประมาท ฯลฯ
1. ขนาดสำหรับทางเดินข้างในโรงงานมีขนาดแล้วก็ลักษณะที่ดี ดังนี้
1.1 ทำให้ทางเดินทุกแนวเป็นทางตรง
1.2 ระดับของฟุตบาทควรจะห่างกันแล้วก็เรียบ ในกรณีต่างระดับ ควรจะทำทางลาดเชื่อมต่อกัน
1.3 ทำให้ทางเท้าอยู่กึ่งกลางใช้ได้ทั้งสองข้างฟุตบาท
1.4 ทำให้ทางเท้าเจอกันข้ามกันเป็นมุมฉาก
1.5 ทำให้ความกว้างที่เหมาะสม
1.6 ทำให้ทางเท้ามีขนาด ความกว้าง หลายขนาดแปรตามปริมาณของการใช้งาน ดังเช่นว่า ประเภทของสิ่งที่ขนส่งผ่าน ความถี่สำหรับเพื่อการใช้ความเร็วสำหรับในการขนส่ง รวมทั้งแนวโน้ม ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. การจัดสภาพแวดล้อมในโรงงาน
2.1 ทางผ่านของระบบสายพานลำเลียงอุปกรณ์กับฟุตบาทในโรงงานเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก แต่ว่าควรออกแบบให้ใช้งานได้พร้อมเพียงกัน โดยยกสูงต่างระดับกัน
2.2 ระบบแสงไฟในโรงงาน มี 2 แหล่ง คือ แสงสว่าง จากพระอาทิตย์และก็แสงไฟจากหลอดไฟฟ้า สำหรับเพื่อการออกแบบแผนผังโรงงานควรจะอาศัยและ ใช้แสงสว่างจากดวงตะวันให้มากที่สุด โดยเข้าทางหลังคาแบบโปร่งแสง และเข้าทางหน้าต่าง ซึ่งจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้า
2.3 การออกแบบเกี่ยวกับเสียง มีผลต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เพราะเสียงดังในโรงงานสาเหตุจากเพราะอะไรๆก็จะเกิดโทษต่อการสร้าง 3 ประการ
1. ขวางการติดต่อสื่อสารสั่งการหรือสัญญาณเตือนต่างๆทำให้ กำเนิดความบกพร่องสำหรับการประสานงานและก็ทำให้เป็นอันตรายได้
2. ลดขวัญกำลังใจรวมถึงประสาทสัม

Tags : anusornbestsafe
3
แชร์!!!แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2561[/url][/size]


แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคงานสอบสัมภาษณ์

 • ความรู้เนื่องด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพupdate2561
 • แนวข้อสอบเนื่องด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพupdate2561


 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า(Transformer)
 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า new
 • ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ new
 • ระบบแสงสว่าง
 • การประมาณราคาระบบไฟฟ้า
 • ถาม-ตอบ_งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นnew
 • แนวข้อสอบ_ไฟฟ้ากำลัง__คำนวณ_ new
 • แนวข้อสอบเกี่ยวกับเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า
 • แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า new
 • แนวข้อสอบมอเตอร์และการควบคุมความเร็ว
 • แนวข้อสอบการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังการถ่ายทอดไฟฟ้า
 • แนวข้อสอบการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังnew
 • แนวข้อสอบการออกแบบระบบไฟฟ้า
 • แนวข้อสอบความถนัดทางช่างnew
 • แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า ชุด 1
 • แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า ชุด 2
 • แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น new
 • แนวข้อสอบวงจรไฟฟ้าnew
 • แนวข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ ชุด 1
 • แนวข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ ชุด 2
>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>> 
ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


อยากสอบงานราชการได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>


 


เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ


เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


T. 094-9053222


Line : @bmw3222


QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g


Email : sheet3222@gmail.com


http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ 
[url=http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/wp-content/uploads/2018/04/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-322-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%
4
Linda mask มาส์กลินดา มาส์กเลือดมังกร คุณค่าแห่งมหัศจรรย์ ยางไม้สีแดง

 
Linda mask มาส์กลินดา มหัศจรรย์มาส์กหน้าดูแลผิวสวย สารสกัดล้ำค่าจากต้นเลือดมังกร

 ผลัดเซลล์ผิวเก่าได้อย่างอ่อนโยน เนรมิตความตึงกระชับได้ทันที

 

 
Linda mask มาส์กลินดา ช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใส ฝ้า กระ จุดด่างดำ สิ่งอุดตันในรูขุมขนหลุด

ออกอย่างง่ายดาย ผสานคุณค่าจากสารสกัดต้นเลือดมังกรที่ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอย ปกป้องผิว

จากอนุมูลอิสระอย่างมีประสิทธิภาพ


 
สิวเสี้ยนกระเด็นนนน สิวอุดตันกระเจิง แค่พอกแห้งแร้วดึงออกเผยผิวใสกระชับ 3 ขั้นตอน

 “ฉีก พอก ลอก”


 
วิธีใช้ Linda mask : ทาครีมาร์คเลือดมังกรให้ทั่วบริเวณหน้า เว้นรอบดวงตา ทิ้งไว้ 15-20

นาที และล้างออกด้วยน้ำสะอาด


 
เลขที่จดแจ้ง : 10-16007084


 
น้ำหนักสุทธิ 8 กรัม

แหล่งขายส่งเครื่องสำอางราคาถูก Konsuayshopping คนสวยช้อปปิ้งสวย ครบจบที่เดียวแหล่งรวมอาหารเสริมลดน้ำหนัก เครื่องสำอางจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง รับประกันของแท้ 100% ทุกชิ้น5
ท่องเที่ยว ที่พัก / รถเช่าราคาประหยัด ได้ที่ไหน
« กระทู้ล่าสุด โดย Posthizzt555 เมื่อ วันนี้ เวลา 07:58:15 PM »
ารเช่ารถ ราคาประหยัด สามารถ ทำได้หลากหลายวิธี แต่วิธี นึงที่ดีที่สุดคือ
การซื้อคูปองรถเช่า ราคาประหยัด ที่ http://www.vouchercar.com++
 
เพราะมีราคารถเช่า ที่ถูกที่สุดในทุกเว็บ และมีหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย เท่าที่ดูแล้ว มีให้เลือกมากมายจริงๆทั้ง avis , budget , hertz , asap, chic, thai rent , sixt car rental
และอื่นๆอีกมากมาย ถ้าคิดจะเช่ารถคิดถึง vouchercar.com ไม่ผิดหวังจิรงๆครับ
[img width=300,height=165]http://bobksa.com/wp-content/uploads/2017/03/altisred-300x165.jpg[/img]


cr http://avivhotel.com/?p=169
6
แฟชั่น เสื้อผ้า / โรงงานพิมพ์บัตรสมาชิก Membercard 081-374-5428
« กระทู้ล่าสุด โดย Posthizzt555 เมื่อ วันนี้ เวลา 07:57:02 PM »
รับผลิตและจำหน่ายบัตรสมาชิก โทร.081-374-5428 ,081-374-5418
รับผลิตและจำหน่ายบัตรสมาชิกบัตรพลาสติก บัตรพีวีซี บัตรวีไอพี VIP Card บัตรจอดรถ Parking Card บัตร Mifare
บัตรโรงแรม บัตร Staff บัตรงาน Exhibitor บัตรของขวัญ,บัตรส่วนลด Gift
Voucher
บัตรบาร์โค๊ด บัตร ส่วนลด Discount Card บัตร Poximity บัตรคอนเสิร์ต Concert ticket บัตรนักเรียน นักศึกษา บัตรชมรม kex-key
บัตรเข้า-ออก Visitor บัตรผ่านเข้าออกคอนโด หมู่บ้าน ที่จอดรถ
บัตรประจําตัว ID Card บัตรโรงพยาบาล , บัตรผู้ป่วย บัตรส่วนลดร้านอาหาร, สถานบันเทิง
บัตรสโมสรฟุตบอล บัตรศูนย์บริการฟิสเนส & คลับ fitness & Sport
Club บัตรปฏิทิน Calendar Card บัตรขนาดพิเศษ สั่งทำทุกรูปแบบ
บัตรแถบแม่เหล็ก บัตรแท็คกระเป๋า Tag Card บัตรศูนย์อาหาร บัตรรับประกัน
Warranty Card บัตรที่ระลึก Gift Card บัตรพวงกุญแจ ขนาดเล็ก บัตรอื่นๆ
ตามแบบที่ต้องการด้วยระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ท สกรีนยูวี ดิจิตอลออนดีมานด์
บัตร Mifare บัตรโรงแรม บัตร Staff บัตรงาน Exhibitor บัตรของขวัญ,บัตรส่วนลด Gift Voucher
บัตรบาร์โค๊ด บัตร ส่วนลด Discount Card บัตร Poximity บัตรคอนเสิร์ต Concert ticket
บัตรนักเรียน นักศึกษา บัตรชมรมex-key บัตรเข้า-ออก Visitor
บัตรผ่านเข้าออกคอนโด หมู่บ้าน ที่จอดรถ
บัตรประจําตัว ID Card บัตรโรงพยาบาล , บัตรผู้ป่วย บัตรส่วนลดร้านอาหาร, สถานบันเทิง
บัตรสโมสรฟุตบอล บัตรศูนย์บริการฟิสเนส & คลับ fitness & Sport
Club บัตรปฏิทิน Calendar Card บัตรขนาดพิเศษ สั่งทำทุกรูปแบบ
บัตรแถบแม่เหล็ก บัตรแท็คกระเป๋า Tag Card บัตรศูนย์อาหาร บัตรรับประกัน
Warranty Card บัตรที่ระลึก Gift Card บัตรพวงกุญแจ ขนาดเล็ก บัตรอื่นๆ
ตามแบบที่ต้องการด้วยระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ท สกรีนยูวี ดิจิตอลออนดีมานด์

สนใจสอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อ บริษัท ตลาดการ์ด จำกัด
FACEBOOK :เตือนใจ เตือนใจ
FANPAGE:Taladcard รับทำบัตรพลาสติก บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก
FANPAGE: บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก Taladcard.Com
FANPAGE: บัตรคีย์การ์ด
FANPAGE: บัตรคีย์การ์ด คีย์การ์ดโรงแรม
LINE id:noituenjai
WEBSITE:www.taradcard.com
WEBSITE:
www.สายคล้อง.com
7
ใครกันแน่ที่เคยติดอกติดใจกับเกม Metal Slug เวอร์ชั่นอาร์เคด(เกมตู้) SNK ได้ปลุกตำนาน Metal Slug เวอร์ชั่นดั้งเดิมขึ้นมาอีกรอบในชื่อ Metal Slug XX Online ซึ่งในเวอร์ชั่นนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างๆมากไม่น้อยเลยทีเดียว ภาพที่งามขึ้น เพิ่มภารกิจต่างๆเพิ่มการเล่นแบบ Co-op กับตัวละครอื่นๆในทีม (สามารถนำนักแสดงผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยมามาเล่นช่วยเหลือกันในด่านได้แล้ว) การเล่นกับผู้เล่นคนอื่นๆในแบบ Online การผลิตฐาน ปรับปรุงอาวุธ อื่นๆอีกมากมาย พูดได้ว่าปรับปรุงขนาดใหญ่โดยอิงจากเกมเพลย์ (ยิงข้าง)แบบเดิม มาดูกันว่ามีอะไรเด็ดๆเพิ่มเข้ามาบ้าง
เกมเพลย์
กลับมาใช้เกมเพลย์ยิงข้างยอดนิยมเหมือนปกติ โดยสามารถบังคับแนวทางเดินยิง กระโดดได้ และยังสามารถปาระเบิดได้อย่างเดิม ยิ่งไปกว่านี้ยังมีค่า Defense ที่ทำให้ไม่ตายด้วยการโดนสะกิดแล้วหรือแม้ใครไม่ว่างในเกมยังมีปุ่มออโต้ให้(เดินยิงได้อย่างเดียว) สำหรับฟังก์ชั่นที่เพิ่มเข้ามาก็คือ การเปลี่ยนอาวุธรอง (sub weapon) รวมทั้ง กลายเป็นตัวละครรองได้
ส่วนอื่นๆยังคงมีเหมือนเดิม ไม่ว่าตาลุงที่ให้ของอัพเกรดปืน รถถัง เรือบิน แต่ว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นคือการอัพเกรดปืน ซึ่งในเกมเราสามารถเปลี่ยนแปลงปืนได้ด้วยตัวเองก่อนเข้าฉากแล้ว โดยปืนต่างๆจะมีความรู้และความเข้าใจแตกต่างกัน ที่สามารถปรับได้ทั้งปืนหลักและก็ปืนรอง (ปืนรองใช้ได้ตามจำนวนลูกกระสุน) รวมทั้งยังสามารถอัพเกรดปืน หรือสะสมชิ้นส่วนปืนมาประกอบเป็นปืนใหม่ได้ด้วยระบบ Co-op – Online
เว้นแต่ผู้แสดงที่เลือกเป็นตัวแรกแล้ว ยังสามารถนำผู้แสดงอื่นมาช่วยเหลือได้ โดยเมื่อตัวละครแรกพลังชีวิตหมดจะสลับมาเป็นตัวละครรองให้อัตโนมัติ หรือจะสลับเปลี่ยนออกมาได้เลยยิ่งกว่านั้นยังมีระบบระเบียบ PVP สามารถสร้างกลุ่มเข้าต่อสู้ทีมอีกฝ่ายนึงได้นอกนี้เกมยังนำเอาบอสภาคเก่าๆตั้งแต่ภาค 2-3-X อื่นๆอีกมากมาย มารวมกันในเกมเดียว ทั้งอาวุธ เครื่องใช้ไม้สอยขับครบครันทีเดียว และยังมีตัวละครอื่นๆจากค่าย SNK มาร่วมแจมกันด้วย ผู้ที่ชอบความคลาสสิคแบบเริ่มแรกต้องห้าม
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก

Tags : เดิมพันฟรี ไม่ต้องฝาก 2018
8
เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับรถกอล์ฟ ไฟฟ้า
.

.
 รถกอล์ฟ ไฟฟ้าเป็นอย่างไรหลายๆคนบางทีก็อาจจะยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวเราน่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับมันให้มาดซะก่อนด้วยรถกอล์ฟ ไฟฟ้า หรือ (Electric Vehicle) นั้นชอบมีระบบการขับเคลื่อนไปด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งเอามาใช้แทนน้ำมัน ซึ่งจะว่าไปแล้วรถกอล์ฟ ไฟฟ้านั้น ก็ไม่ต่างเยอะมากกับรถยนต์ที่พวกเรานั้นใช้กันอยู่ธรรมดาบางทีอาจจะต่าง เพียงแต่ใช้มอเตอร์สำหรับเพื่อการดำเนินงานแทนการใช้งานเครื่องยนต์เป็นตัวเก็บพลังนั้นเองและหลังจากนั้นก็ค่อยเปลี่ยนแปลงจากพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานขับเคลื่อนรถกอล์ฟ ซึ่งรถยนต์กอล์กระแสไฟฟ้านั้นก็จะมีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือ ไร้ผลพิษ และไม่มีเสียงก่อกวน ด้วยเหตุเพราะจากรถยนต์กอล์ฟนั้นใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานแทน และก็จะเป็นการเผาไหม้เหมือนรถยนต์
.

.
ต้นเหตุรถกอล์ฟ ไฟฟ้านั้นได้รับความนิยมในตลาด ซึ่งรถ ตุ๊ก ตุ๊กเป็นสาเหตุที่ทุกคนรู้ดี ไม่ว่าจะเป็นเนื่องจาก รถกอล์ฟ ไฟฟ้านั้น ใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับในการเคลื่อนและ กระตุ้นให้เกิดการขับขี่ที่นิ่มและ เงียบมากไม่มีเสียยงก่อกวน ไม่มีสั่น หรือควันอะไรออกมาเนื่องจากว่ารถกอล์ฟแบบใช้เครื่องยนต์กลไก อีกข้อที่น่าดึงดูดก็คือ รถกอล์ฟ ไฟฟ้านั้นสามารถที่จะส่งพลังงานไปยังที่ล้อได้ในทันทีที่ ทำให้มีอัตราการรีบที่เร็วมากขึ้น แถมยังเงียบ ไม่มีเสียง เสมือนรถยนต์ทั่วไปอีกด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนี้เจ้ารถกอล์ฟ ไฟฟ้านั้น ยังมีระบบระเบียบหวานใจษาความปลอดภัยที่ดีให้แก่ผู้ขับขี่เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น ล็อคล้อเมื่อรถไหลถอยหลัง ฯลฯเป็นข้อดีที่ดีเลิศๆเลยอีกข้อที่เป็นต้นเหตุหลักเลยก็คือมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากมายเมื่อได้เทียบกับน้ำมันแล้วและเนื่องจากกระแสไฟฟ้าแพงที่ถูกกว่าน้ำมันเป็นอย่างมากถ้าหาก ถ้าเกิดเปรียบระยะทางของรถยนต์กอล์ฟโน่นวิ่งได้ แถมด้วยระบบของรถกอล์ฟ ไฟฟ้านั้นมิได้ซับซ้อนอะไรมากไม่น้อยเลยทีเดียว ทำให้มีค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมต่ำลงยิ่งกว่ารถกอล์ฟระบบเครื่องยนต์อีกหลายเท่าพอเหมาะพอควร
.

.
เรื่องจำเป็นที่จำต้องรู้เกี่ยวกับรถ ตุ๊ก ตุ๊กคือการใช้ระยะเวลาสำหรับในการชาร์จรถกอล์ฟ ไฟฟ้า
ถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือชาร์จแบบธรรมดาก็จะ สามารถชาร์จรถกอล์ฟไปได้ทุกครั้งแบบสบายๆโดยมีไฟฟ้า 10 Ampere ซึ่งจะใช้เวลานานถึง 8 – 14 ชั่วโมง อยู่ที่ปริมาตรของแบตเตอรี่อีกด้วยซึ่งผู้ใช้ควรมีความรู้ความเข้าใจออกจะสูงแต่ว่าถ้าหากว่าใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับรถกอล์ฟ ไฟฟ้าก็ ที่สามารถที่จะชาร์จในบ้านได้ ซึ่งจะใช้เพิ่มระดับไฟฟ้าในแรงขึ้นมาอีกหน่อย จึงจะทำให้ใช้เวลาชาร์จเพียงแต่ 4 – 8 ชั่วโมงเท่านั้นและก็สุดท้ายก็คือการชาร์จรถยนต์กอล์ฟด้วยกระแสไฟฟ้าในแบบแรงสูง แม้กระนั้นก็ยังไม่มีการใช้แรงงานแต่ยังไง เพราะเหตุว่าบางทีก็อาจจะยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาระบบอยู่ โดยคาดเดาไว้ว่าอาจจะใช้ระยะเวลาเพียง 10 – 20 นาทีเท่านั้น
.

.
สนใจสั่งซื้อสินค้ารถกอล์ฟ ไฟฟ้าได้ที่นี่
Website รถกอล์ฟ ไฟฟ้า http://www.ate-gt.com/products_golf_cart.php

Tags : รถกอล์ฟ, รถ ตุ๊ก ตุ๊ก
9
ของเก่า ของสะสม / ยาลดความอ้วนที่เห็นผลทันใจ
« กระทู้ล่าสุด โดย Posthizzt555 เมื่อ วันนี้ เวลา 07:34:32 PM »
เคล็ดลับหุ่นสวย  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซเว่นดี 7D
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 16 ชนิด
ช่วยในการลดน้ำหนัก เร่งการเผาผลาญ ลดไขมันสะสม การดักจับแป้งและน้ำตาล ลดเร็วและเฟิร์ม
อย่างเห็นชัด พร้อมผิวขาวใส ไม่โทรม
• ช่วยดักจับ แป้งและไขมันในอาหารที่ทาน และขับออกโดยการขับถ่าย
• ช่วยลดแคลลอรี่ในมื้ออาหาร
• เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกกำลังกาย
• เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบรับประทานอาหาร
#เจ้าของแบรนด์เซเว่นดี #เจ้าของ7D #7D #Sevendee #CEOเซเว่นดี #CEO7D
ส่วนประกอบสำคัญ
Green Extract,Garcinia Extract , Chitosan Extract,Lingzhi Extract,L-Carnitine L- tartrate,
Coffee Extract, Ginseng Extract, L-Phenylalanine,Kelp Seaweed,Laminaria Extract,
Chilli Extract,Phyllium Seed Husk, L-ascorbic acid,Vitamin C
วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 1-2 เม็ด ก่อนอาหาร 30 นาที หรือตามคำแนะนำ
วิธีเก็บรักษา : ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศา
บรรจุ : 10 แค็ปซูล
*ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม
ราคา 490 บาท
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร7D

#D7    https://www.facebook.com/CEO7D? 


┏━━━━━━━━━━━━━━┓
 ☺︎ ❥คลังสินค้าแบรนด์ดีเฮิร์บ
      #dherb เปิดรับสมัครตัวแทน
      สนใจแอดไลน์มาค่ะคลิ๊ก..★
Tel    : 0863379496
Link : http://line.me/ti/p/ISrbsMtnFn
Line : @dherb , dherb1, dherb2
      www.dherbthailand.com       บริษัทส่งเรทเดียวกันทั่วประเทศ
┗━━━━━━━━━━━━━━┛


10 แคปซูล/Capsules
Net WT.500mg/Capsules
?#รีวิวยาลดน้ำหนัก7D
#ยาลดความอ้วนที่ดีที่สุด
#ยาลดความอ้วน pantip
#ยา ลด ความ อ้วน เร่ง ด่วน
#ยาลดความอ้วน เซเว่นดี
#ยาลดความอ้วน
#ยาลดน้ำหนัก มีอย
#ยาลดน้ําหนักสําหรับคนดื้อยา
#ยา ลด ความ อ้วน ที่ไหน ดี
#ยาลดน้ำหนักเซเว่นดี 7D 
#ยาลดน้ำหนัก7D
#ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร7D
#ยาลดน้ำหนัก มีอย
#ยาลดน้ําหนักเร่งด่วน
#ยาลดความอ้วน ดาราชอบกิน
#ยาลดความอ้วนที่ดีที่สุด pantip
#ยาลดความอ้วนที่ไม่อันตราย
#ยาลดน้ำหนักร้านขายยา
#ผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักที่ดารานิยม
#ยาลดความอ้วนที่ปลอดภัย
#ยาลดน้ําหนักเร่งด่วน
#อาหารเสริมลดน้ำหนัก ดารา
#ยาลดความอ้วนที่ดีที่สุด pantip
#อาหารเสริมลดน้ําหนัก pantip 2017
#ยาลดความอ้วน ดาราชอบกิน
#อาหารเสริมลดน้ําหนักยี่ห้อไหนดี pantip
#ยาลดความอ้วนที่มี อย
#อาหารเสริมลดน้ําหนัก pantip 2017
#อาหาร เสริม ลด น้ํา หนัก ที่ ดารา กิน
#ยาลดความอ้วนยี่ห้อไหนดีที่สุด
#10 อันดับ อาหาร เสริม ลด น้ำหนัก ที่ ดี ที่สุด
#step660 ดีไหม pantip
#ยาลดความอ้วนที่ดีที่สุด pantip
#รีวิวอาหารเสริมลดน้ำหนัก
#ยาลดความอ้วน วุ้นเส้น pantip
#อาหารเสริมลดน้ําหนักที่ได้ผลดีที่สุด
#อาหารเสริมลดน้ำหนัก ดารา
#ผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักที่ดารานิยม
#ยาลดความอ้วนที่ดีที่สุด pantip
อ#าหารเสริมลดน้ําหนัก pantip 2017
#อหารเสริมลดน้ําหนักยี่ห้อไหนดี pantip
#ยาลดความอ้วนที่ปลอดภัย
#อาหารเสริมที่ขายดีที่สุด
#อาหารเสริมลดน้ําหนัก pantip รีวิว
#ยาลดความอ้วน นิวเคลียร์ pantip
#อาหารเสริมลดน้ําหนัก pantip 2017
#อาหารเสริมดารา pantip
#ยาลดความอ้วน ดาราชอบกิน
#รีวิวอาหารเสริมลดน้ำหนัก
#อาหารเสริมลดน้ําหนักยี่ห้อไหนดี pantip
#10 อันดับ อาหาร เสริม ลด น้ำหนัก ที่ ดี ที่สุด
#อาหารเสริมลดน้ําหนัก pantip รีวิว
#ยาลดความอ้วน นิวเคลียร์ pantip
#อาหารเสริมลดน้ําหนัก pantip 2017
#อาหารเสริมดารา pantip
#ยาลดความอ้วน ดาราชอบกิน
#รีวิวอาหารเสริมลดน้ำหนัก
#อาหารเสริมลดน้ําหนักยี่ห้อไหนดี pantip
#10 อันดับ อาหาร เสริม ลด น้ำหนัก ที่ ดี ที่สุด
ดีเฮิร์บ  ด
10
กีฬา / ิเสื้อกีฬารุ่น SD01
« กระทู้ล่าสุด โดย masterwebclas เมื่อ วันนี้ เวลา 07:28:02 PM »


สวัสดีเช้าวันหยุดจ้า
วันนี้ ทางร้านเปิดรับออเดอร์ คะ
ใครสนใจรุ่นไหน สอบถามได้น่ะค่ะ 
ทางร้านมีเสื้อรุ่นนี้มาแนะนำค่ะ 
รุ่น SD 01 ราคา 193.50 บาทเท่านั้น!
ออกแบบ ลายสวย 
เนื้อนุ่ม น้ำหนักเบา ระบายความร้อนดี
พร้อมเคลือบด้วย Silver Clear ™
ซิลเวอร์นาโนเทคโนโลยี
จากแคนนาดา ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย
ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็น 
จึงทำให้เสื้อไม่มีกลิ่นเหม็น อีกด้วยจ้า
สั่ง มารัวๆเลยจ้าาาาาาาาา 
.
สนใจสอบถาม สั่งซื้อได้ที่
LINE ID : @herosport
สั่งซื้อ [img width=16,height=16]https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f1e/1/16/23e9.png[/img]⏩ 
https://goo.gl/bKRN5e
Facebookhttps://goo.gl/NULj98
...แวะเข้ามาทักทายกันก่อนได้เลยค่ะ.[/b][/size]
หน้า: [1] 2 3 ... 10