แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - itopinter_111

หน้า: [1] 2 3 ... 70
1
{PDF2562แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษกรมราชทัณฑ์
แจกฟรีไฟล์เสียงเทคนิคงานการสอบสัมภาษณ์

  • ความรู้เนื่องด้วยกรมราชทัณฑ์update2562
  • แนวข้อสอบเกี่ยวกรมราชทัณฑ์update2562


-       จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
–       แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
–       แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์new
–       แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2559-2562
–       แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–       สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
–       แนวข้อสอบถาม-ตอบ พระราชบัญัติราชทัณฑ์ 2560
–       สรุปข้อแตกต่างพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479
–       แนวข้อสอบ_พรบวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์__พศ_2482new
–       แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  อัพ2561
–       สรุป พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560_(ชุด 2)new
–       แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
–       สรุป_ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พศ2560
–       แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
–       แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew
–       สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534
–       แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
–       สรุปสาระสำคัญ พรก.การบริหารบ้านเมืองที่ดี2546
–       แนวข้อสอบถาม-ตอบ พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
–       สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
–       แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี 2560-2579
–       สรุปยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
–       มาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
–       หลักการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังnew
–       หนังสือเวียนแนวทางการดำเนินงานจำแนกผู้ต้องขัง
–       แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ
–       สรุป พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
–       แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญาพศ.2506
กฎกระทรวง และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–       สรุป พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่2)พ.ศ.2559และแก้ไขเพิ่มเติม
–       แนวข้อสอบหลักทัณฑ์ปฏิบัติเบื้องต้นตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549
–       ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–       หลักการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ
–       แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562
–       ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
–       แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาชญาวิทยา

>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ


T. 0949053222


Line : @bmw3222 (((มี@ด้วยน๊า)))


QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g


Email : sheet3222@gmail.com


http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ [img]http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-383-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%A5%

2
อื่นๆ / http://anjunbet.com 안전놀이터 먹튀검증 토사랑
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 03:11:06 PM »
http://anjunbet.com 먹튀 검증 토 토토 - 사이트 사이트
http://anjunbet.com 놀이터 먹튀 검증 사설 토토 사이트 토 사랑 - 사랑 토토
http://anjunbet.com 안전 놀이터 먹튀 검증 사설 사이트 토토 - 사설 토토
http://Http://anjunbet.com 안전 놀이터 먹튀 검증 안전한 놀이터 안전한 사설 토토 사이트 - 안전 놀이터 추천
http://Http://anjunbet.com 안전 놀이터 먹튀 검증 안전한 사설 토토 사이트 사설 토토 - 안전 놀이터 추천
the http: /. 안전 놀이터 먹튀 검증 토토 사이트 안전 /anjunbet.com 놀이터 먹튀 검증 - 메이저 놀이터
http://Http://anjunbet.com 안전 놀이터 먹튀 검증 사설 토토 사이트 안전 놀이터 추천 - 토토 사이트 추천
http://Http://anjunbet.com 안전 놀이터 먹튀 검증 메이저. 토토 사이트 - 사이트 안전한 곳 추천
http://anjunbet.com 먹튀 검증 사설 토토 사이트 사이트 메이저 토토 - 토토 사이트
http: //anjunbet.c om 놀이터 검증 와이즈 토토 - 토토 토토
http://anjunbet.com 먹튀 검증 토토 사랑 와이즈 - 토토 토토
http://anjunbet.com an 놀이터 먹튀 검증 와이즈 토 토 사랑 - 토토
http://anjunbet.com 먹튀 검증 an an an an
http://anjunbet.com 놀이터 먹튀 먹튀 사설 토토 사이트 - 사설 토토
http://oniongab.com 안전 놀이터 먹튀 사설 토토 사이트 - 놀이터 놀이터
http://oniongab.com 먹튀 검증 안전 놀이터 사설 놀이터 - on on
http://oniongab.com 놀이터 먹튀 검증 토토 토토 안전한 추천 - 추천 사이트 추천
http: // oniongab.com 먹튀 검증 안전 놀이터 - 놀이터 놀이터
http://oniongab.com on 놀이터 먹튀 검증 토토 토토 사이트 사이트 - on 토토 추천 on on
추천 on on on on on on
안전 놀이터 먹튀 검증 와이즈 토토 와이즈 http://Http://oniongab.com 토토 - 안전한 토토 사이트
http://Http://oniongab.com 안전 놀이터 먹튀 검증 메이저 사이트 안전. 먹튀 검증 이터 - 안전한 토토 사이트
http://Http://oniongab.com 안전 놀이터 먹튀 검증 안전 놀이터 먹튀 검증 사설 놀이터 - 메이저 놀이터
http://Http://oniongab.com 안전 놀이터 먹튀 검증 안전 공원 안전 놀이터 먹튀 검증 - 메이저 공원
the http: /. /oniongab.com 안전 놀이터 먹튀 검증 와이즈 토토 사이트 안전한 - 안전한 곳 추천
http://oniongab.com 먹튀 검증 사설 공원 토토 - 사이트 사이트
http://oniongab.com 놀이터 먹튀 검증 사설 놀이터 와이즈 토토 - 토토 on
http://oniongab.com 안전 놀이터 먹튀 검증 사설 토토 사이트 - 사이트 추천
http://oniongab.com 먹튀 검증 사설 사설 사이트 토 사랑 - 사랑 on
http://oniongab.com 놀이터 공원 검증 토토 사이트 안전한 곳 추천 사랑 사랑 안전 - 놀이터
: http: // yatoon3. com 야툰, 무료 무료 웹툰 다시 웹툰, 미리 보기, 웹툰 보기
http://yatoon3.com 야툰, 보기 성인 웹툰 미리 보기, 웹툰 보기, 다시
보기 http://yatoon3.com 야툰, 섹툰 네이버 웹툰 미리 보기, 웹툰, 웹툰, 웹툰 보기
http://yatoon3.com 야툰, 보기 무료 웹툰 다시 보기, 미리 보기, 웹툰 보기
http://yatoon3.com 야툰, 섹툰 보기 성인 미리 보기, 무료 웹툰 보기, 다시 보기 툰
http://Http://yatoon3.com 야툰, 섹툰 네이버 웹툰 미리 보기 보기, 야한 웹툰, 다음 웹툰
http://Http://yatoon3.com 야툰, 섹툰 유료 웹툰 보기 보기, 유료 웹툰 미리 보기, 섹툰 보기.

3
ถั่งเช่า
- ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ
- ช่วยเพิ่มความจำ
- ช่วยชะลอความแก่ชราและความเสื่อมของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย
- บำรุงหลอดเลือด
- ป้องกันโรคความจำเสื่อม
หัวแห้วหมู
- ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ
- ช่วยบำรุงกำลัง
- ช่วยรักษาโรคกระเพาะ
- แก้ท้องร่วง
- ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงกระชุ่มกระชวย
- ใช้เป็นยาบำรุงธาตุในร่างกาย
---------------------------------------------------
ยาน้ำสมุนไพร ตราหย่งชุน และตราหย่งชิง โดย เทพประทานโอสถ
Line@ : https://line.me/R/ti/p/%40yongchun 
website : https://goo.gl/zczsMf

4
กีฬา / สกู๊ตเตอร์ Scooter รุ่น Extreme
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 01:04:56 PM »
สกู๊ตเตอร์  Scooter รุ่น Extreme (สีดำ)

คุณสมบัติ
สกู๊ตเตอร์ที่จะช่วยให้คุณได้เป็นเจ้าของด้วย การใช้งานที่แสนง่ายดาย เพียงแค่ใช้งานด้วยการบังคับด้วยแรงดันของเท้า
ที่จะสามารถทำให้เคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น ไม่เพียงแต่จะช่วยให้การเคลื่อนไหวรวดเร็วทันใจอย่างเดียวแต่ยังเป็นอุปกรณ์ที่ช่วย
ในการออกกำลังกายอีกด้วย ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สวน สาธารณะ หมู่บ้าน โรงเรียน มหาวิทยาลัย รถไฟฟ้า
พร้อมกับขนาดล้อที่ใหญ่ที่สุดถึง 145 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม

ที่สำคัญ  สกู๊ตเตอร์ Supersiamsport รุ่น Extreme - สีดำ วัสดุของสกู๊ดเตอร์ที่ทำมาเพื่อรองรับน้ำหนักได้ถึง 100 kg
และสามารถปรับระดับความสูงได้ 95 เซนติเมตร มาพร้อมกับ ขาตั้งเหล็กขนาดใหญ่ ที่วางตำแหน่งไว้ลงตัว
ไม่เกะกะ หรือ กีดขวางขณะขับขี่   มีจำหน่ายเฉพาะ ใน LAZADA เท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะ
- แข็งแรงทนทาน
- พับเก็บได้สะดวก
- ปรับระดับความสูงได้ถึง 95 cm
- สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 100 kg
- ขนาดล้อ L 145 mm/5.8"

Line ID : siamskate
เบอร์ 080-161-9000
เว็ปไซด์: http://www.supersiamsport.com
เฟสบุ๊ค: http://www.facebook.com/supersiamsport
e-mail: supersiamsport@hotmail.com

คำที่ใช้ค้นหา : สกู๊ตเตอร์,สเน็คบอร์ด
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โรลเลอร์เบลด

ที่มา : http://www.supersiamsport.com

Tags : สกู๊ตเตอร์,โรลเลอร์เบลด,รองเท้าสเก็ต

5


วินัย.com
 
หากยังไม่รู้ว่าจะเล่นกีฬาอะไรดี ผม วินัย พญาครุฑ เจ้าของเว็ป www.วินัย.com ยินดีให้คำแนะนำ การออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของลูกรัก ด้วยกัน กับการ เล่นโรลเลอร์เบลด
มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ ทางผมสอนให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น เล่นทั้งแบบเริ่มต้นหรือ สอนเล่นแบบต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมั่นใจเลยมา ที่นี่ ฟรี 100% ครับ ผม พร้อม และ ยินดีให้คำแนะนำ

ทำเพราะใจรัก ใส่ใจทุกรายละเอียด
เข้ามาคุยกับผมได้ครับ จริงใจ ทุ่มเท ด้วยใจรัก. หัวใจ คือ "สอนด้วยใจรัก ทั้งชีวิต ผมให้กับ โรลเลอร์เบลด"
มาเรียนรู้ และ พัฒนาโรลเลอร์เบลด ไปด้วยกันครับ ..! โทรมาคุยได้เลย 085-098-3579
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.วินัย.com


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.วินัย.com

Tags : เล่นโรลเลอร์เบลด,เรียนโรลเลอร์เบลด,โรลเลอร์เบลด

6
ชุดหล่อ ชุดเท่ห์ ชุดเด็กโต ชุดเซ็ทเด็ก เสื้อผ้าเด็กผู้ชาย เสื้อผ้าเด็กแนว


ชุดหล่อ ชุดเท่ห์ ชุดเด็กโต ชุดเซ็ทเด็ก เสื้อผ้าเด็กผู้ชาย เสื้อผ้าเด็กแนว
ชุดเด็กผู้ชายสไตล์เกาหลี ชุดเซ็ทแขนสั้นชาย
งานสกรีนนกอิทรีย์สีทอง ดีไซด์เก๋ๆ
เนื้อผ้านิ่ม สวมใส่สบาย ไม่ร้อนค่ะ
ในเซ็ทมี 2 ชิ้น เสื้อ+กางเกง
มี2สี คือ สีกรม และสีดำ

มี size 120 130 140 150 160

มีรายละเอียด size ดังนี้ค่ะ
size 120 เสื้อรอบอก 27" ยาว 18" /กางกงเอว 23"-28" ยาว 18"
size 130 เสื้อรอบอก 28" ยาว 19"/กางกง เอว 24"-28" ยาว 19"
size 140 เสื้อรอบอก 29" ยาว 21"/กางกง เอว 25"-30" ยาว 21"
size 150 เสื้อรอบอก 30" ยาว 22" /กางกงเอว 25"-30"ยาว 22"
size 160 เสื้อรอบอก 32" ยาว 23"/กางกง เอว 26"-32" ยาว 23"

สินค้าพร้อมส่งค่ะ

ราคา 350 บาท

สอบถามเพิ่มเติมค่ะ
มือถือ 06-3697-9644
http://line.me/ti/p/~uokkai

Id line : Uokkai


ค่าจัดส่ง
- ลทบ 30 บาท
-ems 50 บาท

***สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนไม่รับคืน***

7
                            

แก้จมูกที่เคยเสริมมาแล้ว

การทำศัลยกรรมใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุใดก็ตาม ควรทำ 1-2 อาทิตย์หลังจากทำศัลยกรรมครั้งแรก หรือไม่ก็หลัง 6 เดือนขึ้นไป (บางเคสอาจต้องรอมากกว่า 1 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคุคคล) ต้องรอหลายเดือนเพื่อให้เวลาเนื้อเยื่อจมูกได้ฟื้นตัว จะได้กลับมาแข็งแรงขึ้น แต่ก็มีกรณีที่ไม่จำเป็นต้องรอและสามารถทำศัลยกรรมใหม่ได้เลย ขึ้นอยู่กับปัญหาและความยากง่ายที่ต่างกัน โดยใช้ระยะเวลาในการผ่าตัด 2-3 ชั่วโมง อาการบวมของจมูกจะดีขึ้นใน 3-4 วัน และตัดไหมใน 7-10 วันหลังจากศัลยกรรม

กรณีที่ต้องทำศัลยกรรมใหม่ทันที
1. แผลเกิดการอักเสบ
2. ซิลิโคนเคลื่อนที่
3. ผิวบริเวณปลายจมูกบางและแดงเกิน อาจทำให้ซิลิโคนทะลุได้

ศัลยกรรมจมูกกับเลอลักษณ์
1. แพทย์ทุกท่านของโรงพยาบาลเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง และเป็นสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (ThSAPS) แพทย์เฉพาะทางจะต้องเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี ต่อด้วยศัลยศาสตร์ทั่วไป 3 ปี และศัลยศาสตร์ตกแต่งอีก 3 ปี รวมเป็น 12 ปี และยังมีประสบการณ์การผ่าตัดศัลยกรรม 10 ปีขึ้นไปทุกท่าน ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่า แพทย์ของเรามีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือแน่นอน
2. โรงพยาบาลได้มาตรฐาน เครื่องมือแพทย์ครบครัน ห้องผ่าตัดปลอดเชื้อด้วยระบบกรองอากาศ HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air Filter) เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กและเชื้อโรคต่างๆ ได้ 99.99% และระบบ Oxygen Pipeline หรือออกซิเจนช่วยชีวิตสำหรับผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงมีทีมแพทย์และพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
3. เทคนิค Beauty Dream เอกสิทธิ์จากโรงพยาบาลเลอลักษณ์ ที่ทำให้คุณไม่รู้สึกเจ็บขณะผ่าตัด
4. ซิลิโคนเกรดพรีเมียม คุณภาพดีที่สุดจากอเมริกาและเกาหลี
5. รับประกันการแก้ไขจมูกกรณีเอียงและอักเสบภายใน 6 เดือนหลังจากทำ
โรงพยาบาลเลอลักษณ์ได้ทำการวิจัยและผลิตซิลิโคนรูปแบบใหม่ด้วยมาตราฐานการผลิตสูงสุด เพื่อให้ได้ซิลิโคนคุณภาพดีที่สุด ซึ่งจะช่วยสร้างทรงจมูกที่สวย รับกับใบหน้าของทุกคน การันตีด้วยการศัลยกรรมจมูกมาแล้วกว่า 500,000 ดั้ง ด้วยประสบการณ์และความชำนาญกว่า 10 ปี กับชื่อเสียงอันดับต้นๆ ในด้านการศัลยกรรมแห่งภูมิภาคเอเชีย


      

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลเลอลักษณ์ ศัลยกรรมตกแต่ง (สวยงามคลินิก) 11 ถ.นครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
02-888-2888, 086-603-0354,089-771-1851
เลอลักษณ์ คลินิก ชั้น 2 โซน D ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต (บางใหญ่) 02-009-1490,095-703-3888, 095-472-3888

8
    ขายเหล้านอกราคาถูก www.รีวิวเหล้านอก.com เว็บศูนย์รวมข้อมูลเหล้านอก ที่รู้ลึก ทราบจริง พร้อมลงรายละเอียดและมีรีวิวเหล้านอกมากเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเหล้า วิสกี้ บรั่นดี ค็อกเทล แชมเปญ หรือเหล้าองุ่น รีวิวเหล้านอก.com ได้จัดทำข้อมูล เพื่อให้นักดื่มทุกคน ที่จะให้ได้รับรู้และสัมผัสเรื่องราวของ เหล้านอกอย่างแท้จริง เว้นแต่ข้อมูลอย่างระมัดระวังแล้ว เรายังมีคำเสนอแนะชั้นหนึ่งที่เกี่ยวกับเหล้านอกประเภทต่างๆสำหรับนักดื่มทุกคน ทั้งยังพวกชอบดื่มผู้เชี่ยวชาญหรือนักดื่มมือใหม่ได้เป็นอย่างดี แค่นี้ไม่พอ รีวิวเหล้านอก.com ยังคัดสรรเหล้าชั้นเยี่ยม พร้อมเสิร์ฟให้คุณถึงที่ ถ้าพวกชอบดื่มท่านใดพึงพอใจในเหล้าจำพวกใดก็สามารถที่จะสนทนา ไต่ถาม หรือสั่งซื้อผ่านทางไลน์ได้ทันทีราวกับยกตลาดเหล้าให้ถึงมือคุยเพียงแต่หนึ่งคลิกแค่นั้น เหล้านอก
 


     สำหรับพวกชอบดื่มที่เป็นคอเหล้าเบอร์บอน เราได้รวมเหล้าเบอร์บอนชั้นดีมาจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งยังยุโรป ทวีปเอเชีย หรือพื้นที่ส่วนๆอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล้าเบอร์บอนจากยี่ห้อดังอย่าง GLENLIVET ที่พร้อมให้คุณได้มาทดลองลิ้มชิมรสและก็สัมผัสข้อมูลของเหล้าเบอร์บอนได้เป็นอย่างดี ขายเหล้านอกราคาถูก

     นอกเหนือจากเหล้าเบอร์บอนแล้ว เว็บไซต์ของเรายังรวมข้อมูลและยกขบวนเหล่ากองกองทัพวิสกี้ซิงเกิลมอลต์แล้วก็เหล้าวิสกี้ชื่อดังสุดยอดให้คนชอบดื่มทุกท่านได้มารับรู้เรื่องราวเหล้ากลุ่มนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเรา รีวิวเหล้านอกดอทคอม ไม่ว่าจะเป็นเหล้าจากแบรนด์ดังอย่าง GLENLIVET หรืออีกยี่ห้อคู่ปรับอย่าง BALVENIE หรือยี่ห้ออื่นๆมาให้คุณได้ทดลองความกลมกล่อมอีกด้วย ขายเหล้า

     ไม่เพียงแค่เหล่ากองกองทัพเหล้านอกชื่อดังทั้งหลายที่เข้ามาในเว็บไซต์นี้เพียงแค่นั้น รีวิวเหล้านอก.com ยังได้เก็บนำเหล่าค็อกเทล ไวน์ และแชมเปญให้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกิจการตกลงใจ หรือลองเลือกดื่มเพื่อลิ้มลองรสชาติเหล้าจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย

     แม้ท่านใดพอใจอีกทั้งสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มอีก หรือต้องการ
 
ติดต่อเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากทางเรา
สามารถติดต่อได้ทาง Line Id : yhr3050r ได้เลย
เหล้านอก รีวิวเหล้านอก.com เว็บไซต์เดียวที่จะทำให้เรื่องเหล้าของคุณง่ายดายมากยิ่งขึ้น
 
         Tags : เหล้านอก,ขายเหล้า

9
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ สาระสำคัญพร้อมแนวข้อสอบดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2828

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ สาระสำคัญพร้อมแนวข้อสอบ
ผู้แต่ง : ภราดร หอมแย้ม 
ปีที่พิมพ์ 2556
จำนวนหน้า: 380 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162371622


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/10

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
ยาน้ำสมุนไพร ตราหย่งชุน และตราหย่งชิง โดย เทพประทานโอสถ 
---------------------------------------------------
สมุนไพรน่ารู้กับคุณประโยชน์ที่มากมาย
ว่านสากเหล็ก
- ใช้เป็นยารักษาโรคเกี่ยวกับมดลูกเป็นส่วนใหญ่
- สำหรับผู้หญิงที่เพิ่งคลอดบุตรใหม่ๆ จะช่วยทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น
- ช่วยรักษามดลูกอักเสบ เนื่องจากความเคลื่อนไหวของมดลูกจากที่เดิมให้เป็นปกติ
โด่ไม่รู้ล้ม 
- บำรุงหัวใจ
- ทำให้อยากอาหาร
- แก้อาการอ่อนเพลีย
- แก้กษัย
- แก้อาการร้อนใน กระหายน้ำ
- ขับเหงื่อ
- แก้อาการเจ็บคอ
---------------------------------------------------
Line@ : https://line.me/R/ti/p/%40yongchun (@yongchun)
website : https://goo.gl/zczsMf


11
มาตามหาอาหารที่ช่วยเสริมพลังให้คุณผู้ชายกันดีกว่านะครับ... มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
  ตบท้ายด้วย "OMGอาหารเสริมสุขภาพ อัดแน่นไปด้วยสมุนไพรและวัตถุดิบพรีเมี่ยมกว่า 10 ชนิดไม่ว่าจะเป็น ตังถั่งเช่า โสมเกาหลี กระชายดำ ใบแปะก๊วย หอยนางรม สังกะสี แมกนีเซียมออกไซด์ แอล-อาร์จินีน วิตามิน C และ E ทั้งหมดนี้เพื่อคุณชายเท่านั้น รับรองสาวหลงตรืมพิสูจน์ได้แล้ววันนี้!!!
***เพียงรับประทาน อาหารเสริม OMG วันละ 1 แคปซูลเท่านั้น
***คำเตือน เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน

____________________
OMG อาหารเสริมสุขภาพ ฟิตร่างกายและจิตใจให้มีแต่คำว่าพร้อม!!!! บำรุงสุขภาพครบองค์รวม,บำรุงสมรรถภาพ,เสริมการทำงาน, ระบบประสาทและสมอง,ชะลอวัยให้คุณมั่นใจทุกสถานการณ์
____________________
สนใจสั่งสินค้าและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- inbox : http://m.me/omgkab
- TEL : 09177334458
Line:@omg2018
https://line.me/R/ti/p/%40omg2018
www.mandodee.com
#OMG #โอเอ็มจี  #ถั่งเช่า #โสมเกาหลี

12
พัดลม ระบาย ความ ร้อน  5V 6V 12V 24V 48V 220V AC DC
sunon commonwealth everflow cndf nmb san ace adda
1.5″ 2″ 2.5″ 3″ 3.5″ 4.5″ 5″ 6″ 7″ 8″ 9″ 10″ 12″

รายละเอียด สินค้า sangudom.co.th
ติดต่อ สอบถาม สั่งซื้อ LINE @sangudom เล่นมือถือ คลิก http://line.me/ti/p/~@sangudom

ขอบคุณบทความจาก : https://goo.gl/iDJfoN

Tags : พัดลมระบายความร้อน 12v,พัดลมระบายความร้อน 220v

13
จําหน่ายฟางอัดก้อน ลําลูกกาคลอง 13 จ.จังหวัด ปทุมธานี
 
จำหน่ายฟางข้าว ฟางอัดก้อน ฟางข้าวอัดก้อน จ.ปทุมธานี กรุงเทพ ปริมณฑล
เราเป็นโรงงานผลิตฟางอัดก้อน ตั้งอยู่ที่อำเภอลำลูกกาคลอง 13
เราผลิตและจำหน่ายฟางข้าว ประสบการณ์ในการทำฟาง 40 ปี
ผ่านมาตรฐานการรับรองและคัดสรรคุณภาพส่งเกรดคอกม้า
เรามีทีมงานผลิตและส่งได้จำนวนมากทั้งปี
เหมาะมากกับฟาร์มคอกม้า ฟาร์มฟาร์มวัว งานอีเว้นท์
จัดกิจกรรม งานเกษตรแฟร์ ทำฉากถ่ายรูปสวยๆ เก๋ๆ
รับประกันคุณภาพ มีบริการขนส่งกรุงเทพ ปริมณฑล

ฟางอัดก้อนสำเร็จรูปเหมาะกับใคร?
 1.ฟาร์มคอกม้าและการทำเกษตรที่ต้องการใช้ฟางข้าว รวมไปถึงฟาร์มฟาร์มวัว การเลี้ยงโค กระบือ
 2.งานอีเว้นท์ จัดกิจกรรม งานเกษตรแฟร์ ที่ต้องการนำฟางข้าวไปใช้ซึ่งรับประกันคุณภาพ
 3.ฟาร์มเกษตร นำไปใช้ทำปุ๋ยหมัก
4.นำไปใช้ในการทำเป็นวัสดุปกคลุมดินหลังจากการหว่านเมล็ดพืช ใช้ทำเป็นวัสดุในการคลุมดินสำหรับใช้ในการรักษาความชุ่มชื้นของดิน และใช้คลุมดินแก้ปัญหาดินเค็ม
5.นำไปใช้ทำเป็นที่มุงหลังคาหรือฝากระท่อม
 6.นำไปใช้ผลิตเป็นเยื่อของกระดาษ และใช้สำหรับการแยกสกัดสารแทนนิน ทั้งหมดนี้คือประโยชน์ของฟางข้าว
 
==ขนาดฟางอัดก้อนต่อ 1 ก้อน==
กว้างxยาวxหนา(สูง) : 45x110x35 ซม.
น้ำหนัก : มากกว่า 16 กิโลกรัม
 
==ราคาฟางอัดก้อนต่อ 1 ก้อน ==
1.ราคาส่งก้อนละ 45 บาท
2.ให้ร้านจัดส่งให้ มีขั้นต่ำ 200 ก้อนนะครับ
***รับเองหน้าโรงงานไม่มีขั้นต่ำ***
==วิธีจัดส่ง ==
 1.รับเองหน้าร้านที่ลำลูกกา คลอง 13 ไม่มีขั้นต่ำ ที่อยู่บ้านเลขที่ 18/1 ถ.เลียบคลอง 13 สายกลาง(ตรงข้ามโลตัสExpress) หมู่ 4 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 2.บริการจัดส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ มีขั้นต่ำ 200 ก้อน ภายใน จ.ปทุมธานี และกรงเทพ-ปริมณฑล
 
==สั่งซื้อได้ที่ ==
 1.โทร 065-561-5614 คุณใหม่
 2.ID Line : @ymgadget (มี@ นำหน้าด้วยจ้า)
ฟางอัดก้อน,ฟางข้าวอัดก้อน,ฟางอัดก้อน จ.ปทุมธานี้,ฟางอัดก้อนราคาส่ง,ฟางอัดก้อนราคาปลีก,ฟางอัดก้อนขายส่ง,ฟางอัดก้อน กรุงเทพ,ขายฟางอัดก้อน กรุงเทพ
ฟางข้าว (Rice straw) เป็นที่เหลือของต้นข้าวที่เหลือหลังจากการเก็บเกี่ยว แล้วก็นําเมล็ดข้าวออกแล้ว ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 จําพวก ตัวอย่างเช่น ฟางข้าวจากการเกี่ยวมือ, ฟางข้าวที่มาจากการเกี่ยวมือ และก็นวดด้วยรถยนต์นวด และฟางข้าวจากรถเกี่ยวข้าว โดยฟาง ข้าวเหล่านี้ ถือได้ว่าผล ประโยชน์ที่มาจากการเกษตรจากทุ่งนาข้าวที่มีประโยชน์ในหลายด้าน แล้วก็ใช้เป็นวัตถุดิบสําคัญสําหรับการผลิตทางเกษตรอื่นๆ สําหรับฟางข้าวสามารถแบ่งอออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ อย่างเช่น
 
ฟางข้าวอัดก้อน[/url]จากการเกี่ยวมือ แล้วก็นวดมือ เป็นฟางข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวข้าว แล้วก็นําเมล็ดข้าวออก อาจทํากาาใช้วิธีการเกี่ยวด้วยมือหรือใช้รถเกี่ยวข้าว ฟาง ข้าวจากการเกี่ยวด้วยมือจะถูกมัดให้เรียบร้อยด้วยตอก แล้วต่อจากนั้นจะนําเมล็ดออกด้วยการตีด้วยไม้ หรือ บางที่ก็อาจจะไร้ระเบียบ มีการแตกขาดเป็นเส้นจากกการนําเมล็ด ข้าวออกด้วยการแยกด้วยเครืองแยกเมล็ด หรือทําโดยรถสีข้าว ฟาง ข้าวที่ได้จากการเกี่ยวมือจะมีลักษณะเป็นระเบียบ แล้วก็ฟางข้าวจะมีความสมบูรณ์ ไม่แตกเป็นเส้น ด้วยเหตุว่าใช้แรงงานคน ซึ่ง แนวทางนี้ เป็นวิธีโบราณที่เจอในบางท้อง ที่เท่านั้น เหตุเพราะมีการหันมาใช้รถยนต์เกี่ยวข้าวแทน ซึงทําให้มัธยัสถ์  สบาย และก็เร็วทันใจกว่ามาก ฟางข้าวจากการเกี่ยวมือ แล้วก็นวดด้วยรถนวด เป็นฟางข้าวที่ได้ มาจากการนําผูกข้าวจากการเกี่ยวมือเข้าเครืองนวดหรือรถยนต์นวดที่จะ กระทําปันที่ทําให้ฟางข้าว แล้วก็เม็ดแยกอนั้นอกจากกัน โดยฟางจะถูกแรงปันแยกออกจากทางข้างบนของเครือง และกองรวมกัน ส่วนที่เป็นเมล็ดที่มีนําหนักจะตกลงสู่ข้างล่างของเครืองปันรวมกัน ลักษณะของฟางที่ได้จากการนวดเมล็ดด้วยวิธีการนี้จะทําให้ฟางมีลักษณะแตกเป็นเส้นขนาดเล็ก จะไม่มีการจัดเรียงตัวที่ เป็นระเบียบเรียบร้อยราวกับวิธีแรก วิธีนี้จะพบบ่อยในพืนที่ภาคอีสาน แต่ปัจจุบันเริมสุดที่รักจะตําลง เพราะเกษตรหันมาใช้ รถยนต์เกี่ยวข้าวแทน ฟางข้าวจากรถอัดฟางข้าว เป็นฟางข้าวที่เกิดจากการตัดเก็บโคนซัง และอัดฟางข้าวที่กองในแปลงนาภายหลังจากการใช้รถเกี่ยวข้าว ซึงจะเป็นฟางผสมที่ เกิดขึ้นระหว่างโคนซัง แล้วก็ฟางข้าวส่วนบน ฟางข้าวที่ร่วงในแปลงท้องนาภายหลังการเกี่ยวข้าวด้วย รถยนต์เกี่ยวข้าวจะเป็นฟางข้าวจะมีลักษณะแตกขาดเป็นเส้นเช่นเดียวกับฟางข้าวที่แยกเมล็ดด้วยเครืองนวดข้าว ส่วนใหฯญ่แล้วฟาง จําพวกนี้จะถูกไม่เอาใจใส่ตามแปลงท้องนา จําเป็นต้องใช้มือโกนเพื่อจะนํารวมกันเป็นกองหรือใช้รถเก็บฟางรวบอัดเป็นก้อนฟาง ซึงวิธีหลังจะทําให้ได้ต้นข้าวส่วนบนผสมกับโคนซังหรือลําต้นข้างล่างรวมกัน คุณประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจาก}ฟางข้าว เป็นต้นว่า ใช้เป็นของกินหยาบคายสําหรับในการเลี้ยงโค ควาย,นําไปใช้ทําปุ๋ยหมัก,เอาไปใช้สําหรับการทํา เป็นอุปกรณ์ปกคลุมดินภายหลังจากการหว่านเมล็ด พืช, ใช้ทําเป็นสิงของสําหรับการ ปกคลุมดินสําหรับใช้เพื่อการรักษาความชืนของดิน และใช้ปกคลุมดินแก้ปัญหาดินเค็ม, ใช้เป็นอุปกรณ์สําหรับการเพาะเห็ดฟาง, ใช้ทําเป็นที่มุงหลังคาหรือฝากระท่อม,นํามาใช้ทําเป็นเชือเพลิงก่อไฟ ช่วยทําให้จุดไฟง่าย,.ใช้เป็น สิงของผูกมัดของหรือใช้แทนเชือก แต่จําเป็นต้องนํามาไปแช่นําก่อนเพื่อที่จให้ฟางนุ่ม แล้วก็คุ้มครองในเรืองของการแตก ขาด ขณะพันเป็นเกลียวรัด, ใช้เป็นอุปกรณ์สําหรับเพื่อ การปล่อยครัง, นําไปใช้ผลิตเป็นเยือของกระดาษ และใช้สําหรับในการแยกสกัดสารแทนนิน ทังหมดนี้คือประโยชน์ที่ได้รับมาจากฟางข้าว
 
สําหรับวิธีการจัดเก็บฟางข้าว แบ่งได้เป็น 2 อย่าง คือ
1.การกองในที่โล่งแจ้ง สําหรับเพื่อการกองฟางในที่แจ้งจัดว่าเป็นกระบวนการรักษาฟางข้าววิธีดังเดิมที่มีการใช้กันมาตังแต่สมัยก่อนด้วยการกองฟางข้าวให้เป็นกองสูง ด้วยการเลือกกองบนพืนที่ที่เป็นเนินหรือบริเวณที่สูง เพื่อไม่มีความเสียงต่ออุทกภัยได้ง่าย ลักษณะของกองฟางมีรูปร่างคล้ายรูปของระฆังควํา มีฐานกว้าง และก็เบาๆเรียวลดขนาดลงจนถึงส่วนปลายสุด ซึงผู้ กระทําองฟางจะเป็นการกองจากการเกี่ยวด้วยดมือ ที่สามารถกองเรียงเป็น ชันๆอัดเรียงกันแน่นได้ แล้วก็กองสูงได้ดียิงไปกว่าฟางข้าวที่ได้มาจากการใช้รถเกี่ยวหรือฟางข้าวที่ใช้รถนวด  เพราะฟางจะมี ลักษณะทรงสภาพเป็นลําต้นสมบูรณ์ สามารถกระทํา การจัดได้ง่าย ซึงในขณะนี้การกาเกลือน กลาดองด้วยวิธีการแบบนี้ยังพบมากตามพืนที่ชนบทหรือทุกแปลงเกษตรกรที่มีความต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากฟางข้าวน้อย ดังเช่น ในเกษตรที่ใช้ฟาง ข้าวเป็นอาหารวัวเพียงไม่กีตัว ก็เลยได้ทําสะสม และก็จัดเก็บในโรงเรือน แล้วก็
 
2.การกองในโรงเรือน จัดว่าเป็นขั้น ตอนการรักษาฟางข้าวที่ใช้ในเกษตรบางรายแค่นั้น โดยยิงไปกว่านั้นเกษตรกรที่มีความต้องการที่จะใช้ฟางข้าว ไม่น้อยเลยที่เดียว และก็สามารถมี เงินทุนสําหรับการสร้างโรงเรือนเก็บได้ อย่างเช่น เกษตรที่มีอาชีพสําหรับเพื่อการเพาะเห็ดฟาง เกษตรกรที่ต้องใช้ฟางเพื่อที่จะปกคลุมแปลงเกษตร รวม ทังเกษตรผู้เลียงวัวจํานวนมาก ฯลฯในส่วนของกระบวนการรักษาฟางแนวทางนี้ สามารถที่จทําเก็บรักษาฟางข้าวได้นานหลายปี เนื่องจากว่ามีหลังคาที่ใช้ในการคุ้มครองฝนได้ แต่ว่าก็ต้องสารภาพว่ามีค่าใช้จ่ายสูง มากมายเมือเที่ยบกับผู้กระทําองในกลางแจ้ง
 
==วิธีจัดส่ง ==
1.รับเองหน้าร้านที่ลำลูกกา คลอง 13 ไม่มีขั้นต่ำ ที่อยู่บ้านเลขที่ 18/1 ถ.เลียบคลอง 13 สายกลาง(ตรงข้ามโลตัสExpress) หมู่ 4 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
2.บริการจัดส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ มีขั้นต่ำ 200 ก้อน ภายใน จ.ปทุมธานี และกรงเทพ-ปริมณฑล

==สั่งซื้อได้ที่ ==
1.โทร 065-561-5614 คุณใหม่
2.ID Line : @ymgadget (มี@ นำหน้าด้วยจ้า)
ฟางอัดก้อน,ฟางข้าวอัดก้อน,ฟางอัดก้อน จ.ปทุมธานี้,ฟางอัดก้อนราคาส่ง,ฟางอัดก้อนราคาปลีก,ฟางอัดก้อนขายส่ง,ฟางอัดก้อน กรุงเทพ,ขายฟางอัดก้อน กรุงเทพ
 

ขอบคุณบทความจาก : https://www.xn--12cl3bv0a9fc3ag9u.com/

Tags : ขายฟางอัดก้อน

14
อื่นๆ / xtradechain
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 02:02:28 AM »
มาเป็นต้นสายกับ Xtradechain 1.Roi 1-2.65%2.ค่าแนะนำ 7%3.โบนัสไบนารี่ 10% ได้ตั้งแต่คู่แรกและปลดล๊อคไปในตัว4.โบนัสแมทชิ่ง 2% 12 ชั้นสมัครสมาชิคคลิก https://office.xtradechain.com/signup/34404177H1eFHk

15
The GLOW Clinic
 


 - โบท็อกลดกราม ไม่จำกัดยูนิต จาก 3499 เหลือ 3000 เมื่อมาคู่กับสหาย หรือ กดไลค์และก็แชร์โพส
 - โบท็อกลิฟกรอบหน้า ไม่จำกัดยูนิต จาก จาก 3499 เหลือ 3000 เมื่อมาคู่กับเพื่อนฝูง หรือ กดไลค์และแชร์โพส
 - โบท็อกลดริ้วรอยทั่วหน้า ไม่จำกัดยูนิต จาก 3499 เหลือ 3000 เมื่อมาคู่กับสหาย หรือ กดไลค์รวมทั้งแชร์โพส
 
สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่ ร้อยไหม https://www.facebook.com/theglowclinicbkk/

         

ยืนยันเพิ่มเติมฟรีทุกเคส
#รับประกันยาแท้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา100% #ขอดูขวดยาได้เลย
#ดูแลงานโดยทีมหมอที่มีประสบการณ์
#แพทย์ดูแลฉีดเองทุกเคส
#ด้วยเหตุว่าพวกเราเข้าใจความสวยของคุณ

       


 - Signature Fat Bomb เมโสแฟตตัวแรง สูตรเฉพาะของสถานพยาบาล ลดเหลือ เข็มละ 999 (จาก 1499)
#เผาผลาญไขมันตัวเทวดา
#กล่าวลาแก้มเหนียง
#เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรก

         

 - Filler คาง เพื่อปรับโครงหน้าให้ดูยาวแล้วก็มีมิติ เพียงแค่ cc ละ 6999 (จาก 8999)
#ฟิลเลอร์แท้ อย.100%
#เพราะคางสั้นไม่มั่นหน้า

 - ร้อยไหมก้างปลา 8D V-shape ปรับรูปหน้าให้เรียวและก็ยกกระชับ
* 4 เส้น 3999
* 6 เส้น 5999 แถมฟรี! ไหมstem cell กระตุ้นคอลลาเจน 10 เส้น (ราคา2000)
* 8 เส้น 7999 แถมฟรี! ไหมstem cell กระตุ้นคอลลาเจน 20 เส้น (ราคา 4000) + เมโสหน้าใส 1ครั้ง (ราคา 1899)

 - ร้อยไหม stem cell กระตุ้นคอลลาเจนทั่วหน้า ให้หน้าที่นอนระชับแล้วก็ดูเด็กลง
* 40 เส้น 7999 แถมฟรี ฉีดน้ำอสุจิปลาแซลมอนทั่วทุกคน 1 ครั้ง (ราคา 1999)
* 80 เส้น 11,999 แถมฟรี ฉีดอสุจิปลาแซลมอนทั่วหน้า 2 ครั้ง (ราคา 3998)

         

 - Ultralift HIFU V-shape ลดแก้มเหนียง+ยกกระชับบริเวณใบหน้า ไม่จำกัดshot 5999 (จาก 8999)
#ยิงจนถึงยก
#หน้าไม่ชูพวกเราไม่หยุดยิง
#เห็นผลทันทีข้างหลังทำ
#คุณหมอยิงเองทุกเคส


The GLOW Clinic อยู่ติดถนนเอกชัย (ระหว่างเอกชัย42รวมทั้ง44)
เปิดบริการทุกวี่วัน 11.00  - 20.00
ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสโดยทีมแพทย์
หารือฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
พึงพอใจถามไถ่เพิ่มอีก inbox มาได้เลยจ้ะ หรือ
Line: theglowclinic
Tel: 090-8985817
Instagram: theglowclinicbkk
 
#โบท็อก เอกชัย #ร้อยไหม บางบอน
เครดิตบทความ บทความร้อยไหม https://www.facebook.com/theglowclinicbkk/

Tags : โบท็อก

หน้า: [1] 2 3 ... 70